Phụ kiện laptop

Đế tản nhiệt laptop Cooler Master X1

Hãng sản xuất: Cooler Master Loại: Tản nhiệt Giao tiếp: USB Màu sắc: Đen Xuất xứ: Trung Quốc

Cooler Master Notepal Xlite III

Hãng sản xuất: Cooler Master Loại: Tản nhiệt Giao tiếp: USB Màu sắc: Đen Xuất xứ: Trung Quốc

Cooler Master Notepal Xlite II

Hãng sản xuất: Cooler Master Loại: Tản nhiệt Giao tiếp: USB Màu sắc: Đen Xuất xứ: Trung Quốc

Đế tản nhiệt Cooler Master X300

Hãng sản xuất: Cooler Master Loại: Tản nhiệt Giao tiếp: USB Màu sắc: Đen Xuất xứ: Trung Quốc

Cooler Master NOTEPAL U2 PLUS Black (R9-NBC-U2PK-GP)

Hãng sản xuất: Cooler Master Loại: Tản nhiệt Giao tiếp: USB Màu sắc: Đen Xuất xứ: Trung Quốc

Đế tản nhiệt Cooler Master N139 2 quạt

Hãng sản xuất: Cooler Master Loại: Tản nhiệt Giao tiếp: USB Màu sắc: Đen Xuất xứ: Trung Quốc

Cooler Master NotePal CMC3 (R9-NBC-CMC3-GP) 03

Hãng sản xuất: Cooler Master Loại: Tản nhiệt Giao tiếp: USB Màu sắc: Đen Xuất xứ: Trung Quốc

Cooler Master NotePal CMC3 (R9-NBC-CMC3-GP) 02

Hãng sản xuất: Cooler Master Loại: Tản nhiệt Giao tiếp: USB Màu sắc: Đen Xuất xứ: Trung Quốc

Cooler Master NotePal CMC3 (R9-NBC-CMC3-GP) 01

Hãng sản xuất: Cooler Master Loại: Tản nhiệt Giao tiếp: USB Màu sắc: Đen Xuất xứ: Trung Quốc

Đế tản nhiệt laptop Cooler Master LX- 948

Hãng sản xuất: Cooler Master Loại: Tản nhiệt Giao tiếp: USB Màu sắc: Đen Xuất xứ: Trung Quốc