desktop cho thuê

Máy tính Desktop Asus All in One ET2211IUKI

Thông số chung Hãng sản xuất ASUS Kiểu máy All-in-one Bộ vi xử lý Dòng CPU Intel Tốc độ CPU 3x Cache size – L3 cache CD,HDD,FDD Ổ mềm đi kèm (FDD) Không Dung lượng Ổ cứng – Số vòng

Máy tính Desktop Asus All in One ET248IUKI

Thông số chung Hãng sản xuất ASUS Kiểu máy All-in-one Bộ vi xử lý Dòng CPU Intel Tốc độ CPU 3x Cache size – L3 cache CD,HDD,FDD Ổ mềm đi kèm (FDD) Không Dung lượng Ổ cứng – Số vòng

Máy tính Desktop Asus All in One ET4311IUKI

Thông số chung Hãng sản xuất ASUS Kiểu máy All-in-one Bộ vi xử lý Dòng CPU Intel Tốc độ CPU 3x Cache size – L3 cache CD,HDD,FDD Ổ mềm đi kèm (FDD) Không Dung lượng Ổ cứng – Số vòng

Máy tính Desktop Asus All in One ET2423IUKI

Thông số chung Hãng sản xuất ASUS Kiểu máy All-in-one Bộ vi xử lý Dòng CPU Intel Tốc độ CPU 3x Cache size – L3 cache CD,HDD,FDD Ổ mềm đi kèm (FDD) Không Dung lượng Ổ cứng – Số vòng

Máy tính Desktop Asus All in One ET2121IUKI

Thông số chung Hãng sản xuất ASUS Kiểu máy All-in-one Bộ vi xử lý Dòng CPU Intel Tốc độ CPU 3x Cache size – L3 cache CD,HDD,FDD Ổ mềm đi kèm (FDD) Không Dung lượng Ổ cứng – Số vòng

Máy tính Desktop Asus All in One ET2410IUKI

Thông số chung Hãng sản xuất ASUS Kiểu máy All-in-one Bộ vi xử lý Dòng CPU Intel Tốc độ CPU 3x Cache size – L3 cache CD,HDD,FDD Ổ mềm đi kèm (FDD) Không Dung lượng Ổ cứng – Số vòng

Máy tính Desktop Asus All in One ET2402IUKI

Thông số chung Hãng sản xuất ASUS Kiểu máy All-in-one Bộ vi xử lý Dòng CPU Intel Tốc độ CPU 3x Cache size – L3 cache CD,HDD,FDD Ổ mềm đi kèm (FDD) Không Dung lượng Ổ cứng – Số vòng

Máy tính Desktop Asus All in One ET24101IUKI

Thông số chung Hãng sản xuất ASUS Kiểu máy All-in-one Bộ vi xử lý Dòng CPU Intel Tốc độ CPU 3x Cache size – L3 cache CD,HDD,FDD Ổ mềm đi kèm (FDD) Không Dung lượng Ổ cứng – Số vòng

Máy tính Desktop Asus All in One ET2412IUKI

Thông số chung Hãng sản xuất ASUS Kiểu máy All-in-one Bộ vi xử lý Dòng CPU Intel Tốc độ CPU 3x Cache size – L3 cache CD,HDD,FDD Ổ mềm đi kèm (FDD) Không Dung lượng Ổ cứng – Số vòng

Máy tính Desktop Asus All in One ET2411IUKI

Thông số chung Hãng sản xuất ASUS Kiểu máy All-in-one Bộ vi xử lý Dòng CPU Intel Tốc độ CPU 3x Cache size – L3 cache CD,HDD,FDD Ổ mềm đi kèm (FDD) Không Dung lượng Ổ cứng – Số vòng