latop cho thuê

Lenovo ThinkPad T440S (20AQ005YUS) 06

Hãng sản xuất Lenovo ThinkPad Series Màn hình Độ lớn màn hình – Độ phân giải LED Mainboard Motherboard Chipset Mobile Intel CPU Loại CPU – Tốc độ máy – Memory Memory Type DDR3 1600MHz Dung lượng Memory – HDD

Lenovo ThinkPad T440S (20AQ005YUS) 05

Hãng sản xuất Lenovo ThinkPad Series Màn hình Độ lớn màn hình – Độ phân giải LED Mainboard Motherboard Chipset Mobile Intel CPU Loại CPU – Tốc độ máy – Memory Memory Type DDR3 1600MHz Dung lượng Memory – HDD

Lenovo ThinkPad T440S (20AQ005YUS) 04

Hãng sản xuất Lenovo ThinkPad Series Màn hình Độ lớn màn hình – Độ phân giải LED Mainboard Motherboard Chipset Mobile Intel CPU Loại CPU – Tốc độ máy – Memory Memory Type DDR3 1600MHz Dung lượng Memory – HDD

Lenovo ThinkPad T440S (20AQ005YUS) 03

Hãng sản xuất Lenovo ThinkPad Series Màn hình Độ lớn màn hình – Độ phân giải LED Mainboard Motherboard Chipset Mobile Intel CPU Loại CPU – Tốc độ máy – Memory Memory Type DDR3 1600MHz Dung lượng Memory – HDD

Lenovo ThinkPad T440S (20AQ005YUS)

Hãng sản xuất Lenovo ThinkPad Series Màn hình Độ lớn màn hình – Độ phân giải LED Mainboard Motherboard Chipset Mobile Intel CPU Loại CPU – Tốc độ máy – Memory Memory Type DDR3 1600MHz Dung lượng Memory – HDD

Lenovo Thinkpad X240

Hãng sản xuất Lenovo ThinkPad Series Màn hình Độ lớn màn hình – Độ phân giải LED Mainboard Motherboard Chipset Mobile Intel CPU Loại CPU – Tốc độ máy – Memory Memory Type DDR3 1600MHz Dung lượng Memory – HDD

Lenovo ThinkPad T420 (418062U)

Hãng sản xuất Lenovo ThinkPad Series Màn hình Độ lớn màn hình – Độ phân giải LED Mainboard Motherboard Chipset Mobile Intel CPU Loại CPU – Tốc độ máy – Memory Memory Type DDR3 1600MHz Dung lượng Memory – HDD

Lenovo ThinkPad X260 (20F5A00AVA) 03

Hãng sản xuất Lenovo ThinkPad Series Màn hình Độ lớn màn hình – Độ phân giải LED Mainboard Motherboard Chipset Mobile Intel CPU Loại CPU – Tốc độ máy – Memory Memory Type DDR3 1600MHz Dung lượng Memory – HDD

Lenovo ThinkPad X260 (20F5A00AVA) 02

Hãng sản xuất Lenovo ThinkPad Series Màn hình Độ lớn màn hình – Độ phân giải LED Mainboard Motherboard Chipset Mobile Intel CPU Loại CPU – Tốc độ máy – Memory Memory Type DDR3 1600MHz Dung lượng Memory – HDD

Lenovo ThinkPad X260 (20F5A00AVA) 01

Hãng sản xuất Lenovo ThinkPad Series Màn hình Độ lớn màn hình – Độ phân giải LED Mainboard Motherboard Chipset Mobile Intel CPU Loại CPU – Tốc độ máy – Memory Memory Type DDR3 1600MHz Dung lượng Memory – HDD